Wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen in laatste rechte lijn

De Kamer keurde recent een wetsvoorstel goed dat voorziet in de verplichte registratie van de in het buitenland verleden notariële akten die de titel vormen voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner. Het wetsvoorstel werd doorgestuurd naar de Senaat.

Tot op heden dienen schenkingsaktes van roerende goederen die in het buitenland notarieel worden verleden niet te worden geregistreerd in België. Daardoor wordt hierop in België geen schenkbelasting geheven. Om die reden worden schenkingsaktes van roerende goederen al wel eens in Nederland of Zwitserland verleden, waar dan evenmin schenkbelasting verschuldigd is.

Het wetsvoorstel wil daarin nu verandering brengen en voorziet daarom dat ook dergelijke buitenlandse notariële akten van schenking van roerende goederen door een rijksinwoner in België zullen moeten worden geregistreerd, waardoor er schenkbelasting op geheven zal worden. Voorlopig zou worden voorzien dat partijen over een termijn van 4 maanden na het verlijden van de buitenlandse notariële akte beschikken om ze in België te laten registreren. De datum van inwerkingtreding die oorspronkelijk voorzien was voor 1 december 2020 werd recent aangepast naar 15 december 2020. Het wetsvoorstel dient nu nog te worden goedgekeurd in de Senaat.

Schuermans advocaten volgt deze wetswijziging verder op.