Wetgever brengt duidelijkheid m.b.t. nieuwe B2B-regels in het Wetboek Economisch Recht

Bij wet van 4 april 2019 werden nieuwe regels afgekondigd aangaande:

  • Een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid;
  • Een verbod op oneerlijke bedingen in B2B-situaties voor toekomstige contracten of wijzigingen of verlengingen van bestaande overeenkomsten;
  • Een verbod op oneerlijke marktpraktijken.

De wijzigingen ingevoegd bij wet van 2 mei 2019 over de bescherming van de mededing, waren bedoeld om de handhaving van mededingingsrecht en de werking van de Belgische Mededingingsautoriteit te verbeteren.

De inwerkingtreding van beide wetten overlapte en bracht rechtsonzekerheid met zich mee. De wetgever verduidelijkt in de wet van 27 mei 2020 dat deze nieuwe regels ten laatste op 1 december 2020 in werking zullen treden. Deze datum zou vroeger kunnen worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit.

M.b.t. de wet van 2 mei 2019 over de bescherming van de mededinging werd bepaald dat de Koning wijzigingen kan aanbrengen zodat de bepalingen uit de eerdere wet van 4 april 2019 op een adequate manier kunnen worden opgenomen in het Wetboek van Economisch recht.

Ondernemingen zullen vanaf de inwerkingtreding strengere sancties riskeren op basis van de wijzigingen die door de wetgever werden aangebracht in de wijzigingswetten.

Uiteraard helpt Schuermans advocaten U graag verder met al uw vragen hieromtrent.