Vrederechter beveelt aanstelling gerechtsdeskundige in procedure omtrent droogteschade in Limburg

Droogteschade is het gevolg is van grondwateronttrekking en doet zich steeds vaker voor. Schuermans advocaten legt zich reeds lang toe op de juridisch gerelateerde problemen rond waterwinning en schade in België en in het buitenland (zie bv. L. SCHUERMANS, “Grondwaterbemaling – enkele juridische beschouwingen naar aanleiding van de tiende verjaring van de wet van 1979”, T. Aann. 1987, 240-249). In Limburg stelden verschillende eigenaars de afgelopen jaren droogteschade vast aan hun woningen, onder andere in de vorm van scheuren. Schuermans advocaten werd gevraagd hen bij te staan in enkele geschillen.

Het is verplicht om in dergelijke geschillen eerst een poging tot verzoening te ondernemen voor het vredegerecht. Twee van de geschillen bevinden zich nog in de verzoeningsfase. In een derde geschil, leidde de verzoeningspoging tussen de schadelijders en een watermaatschappij niet tot een minnelijke oplossing en werd er ondertussen een dagvaarding uitgestuurd in naam van de schadelijders. In het eerste geschil, werden de vorderingen van de schadelijders ontvankelijk verklaard door de vrederechter en werd in november 2021 een vonnis geveld waarin de aanstelling van een gerechtsdeskundige werd bevolen. Deze heeft tot opdracht om onder meer de technische oorzaken van de schade te onderzoeken.

Nog meer schadelijders hebben een procedure opgestart.

Schuermans advocaten staat ter beschikking voor uw vragen.