Voyeurisme voortaan strafbaar

Bij vonnis van 25 februari 2013 had de Correctionele Rechtbank te Gent een man die een vrouw stiekem onder de douche had gefilmd, veroordeeld voor het misdrijf aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging. De man was daartegen in hoger beroep gegaan maar het Hof van Beroep te Gent heeft op 7 januari 2014 zijn veroordeling bevestigd.

Bij arrest van 31 januari 2015 heeft het Hof van Cassatie dat arrest verbroken. Het Hof van Cassatie was van oordeel dat het heimelijk filmen van een naakt persoon, zonder diens toestemming en medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of morele dwang wordt aangewend, niet kan worden gekwalificeerd als het misdrijf van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging.

Dat betekent echter niet dat feiten van voyeurisme niet zouden kunnen worden gekwalificeerd onder andere strafrechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld als schending van de Privacywet).

In navolging van deze cassatierechtspraak werd op 6 mei 2015 in Antwerpen een man die in eerste aanleg nog was veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf voor het stiekem filmen van vrouwen in een kleedkamer, in hoger beroep vrijgesproken. Er werd geen herkwalificatie van de tenlastelegging gevorderd.

Aangezien er derhalve onduidelijkheid was over de strafbaarheid van voyeurisme maar dat in de maatschappij niettemin als laakbaar gedrag wordt beschouwd, is de wetgever opgetreden door in het Strafwetboek een nieuw artikel 371/1 in te voegen.

In dat artikel wordt iemand observeren of doen observeren of van hem of haar een beeld- of geluidsopname maken of doen maken strafbaar gesteld indien dit gebeurt onder volgende cumulatieve omstandigheden :
- rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel;
- zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn of haar medeweten;
- terwijl hij of zij ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt;
- terwijl hij of zij zich in omstandigheden bevindt waar hij of zij in redelijkheid kan verwachten dat zijn of haar persoonlijke levenssfeer niet zal worden geschonden.

Wie zich schuldig maakt aan voyeurisme riskeert voortaan een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Worden de feiten gepleegd op een persoon of met behulp van een minderjarige boven de leeftijd van 16 jaar, dan wordt de schuldige gestraft met een opsluiting van 5 tot 10 jaar. Is de minderjarige jonger dan 16 jaar, dan is de straf een opsluiting van 10 tot 15 jaar.

Deze bepaling is in werking getreden op 29 februari 2016. Feiten die gepleegd zijn voor 29 februari 2016 vallen nog steeds onder het toepassingsgebied van de vroegere wetgeving.