Voortaan één modelaanvraagformulier voor een minnelijke schikking bij bouwovertredingen

De reeds bestaande mogelijkheid voor een bouwovertreder om tot een overeenkomst te komen met de handhavende instanties en/of belanghebbende derden wordt eenvoudiger.

Met het ministerieel besluit van 23 juli 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10 september 2020, verdwijnen de vier oude modelformulieren voor het aanvragen van een minnelijke schikking.

Het nieuwe model, toe te passen vanaf 11 september 2020, vindt u hier.

Het belangrijkste luik van dat model is punt 4.3 waarin de herstelwijze moet worden beschreven. Dit kan het betalen van een meerwaardesom zijn, het uitvoeren van bouw- en/of aanpassingswerken of een herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik.

Voor meer informatie of hulp bij het invullen van dit model kan u ons steeds contacteren.