Vonnissen zijn voortaan in principe uitvoerbaar

De nieuwe Potpourri I-wet (Belgisch Staatsblad 22 oktober 2015) wijzigt ondermeer de bepalingen omtrent de tenuitvoerlegging van vonnissen.

De nieuwe regeling is van toepassing op zaken die zijn aanhangig gemaakt vanaf 1 november 2015.

Onder de oude regelgeving was een vonnis in de regel slechts uitvoerbaar in zoverre geen hoger beroep of verzet werd aangetekend of wanneer de rechter zijn vonnis uitvoerbaar verklaarde.   Dit hield in dat wanneer hoger beroep werd ingesteld tegen een vonnis, moest gewacht worden tot na de uitspraak in beroep om de bekomen veroordeling te kunnen uitvoeren.

De nieuwe regeling voorziet nu dat een vonnis in principe onmiddellijk uitvoerbaar is.

Het hoger beroep van de veroordeelde partij zal dus niet kunnen verhinderen dat een gerechtsdeurwaarder wordt gelast met de uitvoering van het vonnis.

Het blijft wel zo dat de tenuitvoerlegging van een vonnis in eerste aanleg steeds gebeurt op eigen risico en men zich blootstelt aan terugbetaling en eventuele schadevergoeding wanneer het vonnis in graad van beroep wordt hervormd.

Er zijn op het principe van de onmiddellijke uitvoerbaarheid een aantal uitzonderingen.

Zo zal lastens een partij die bij verstek werd veroordeeld en tijdig verzet aantekent, het vonnis niet kunnen worden uitgevoerd.

Verder zijn er enkele uitzonderingen die zich voornamelijk in de sfeer van het familierecht bevinden.

Tot slot is het zo dat de rechtbank in een concreet geval mits bijzondere motivering kan afwijken van de regel van de uitvoerbaarheid.