Verlenging van de termijnen om in rechte op te treden nogmaals verlengd wegens Coronacrisis

De Belgische wetgever wenste tegemoet te komen aan een reeks dringende problemen die veroorzaakt werden door het gaandeweg stilvallen van het maatschappelijk, economisch, gerechtelijk en administratief leven als gevolg van de maatregelen die werden genomen ter bestrijding van de dreiging van het Covid-19-virus.

Om die reden werd op 9 april 2020 een KB nr. 2 gepubliceerd met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken.

Dit KB zorgde voor een verlenging van verschillende soorten termijnen in het burgerlijk recht. Op 28 april 2020 verscheen een nieuw KB dat een aantal van de termijnen opnieuw verlengt.

  • Het KB nr. 2 verlengt verjaringstermijnen en andere termijnen om in rechte op te treden in burgerlijke zaken die zouden verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, tot één maand na afloop van die verlengde periode.

Het nieuwe KB vervangt de datum 3 mei 2020 door de datum 17 mei 2020.

  • Daarnaast worden alle pleitzaken die zouden plaatsvinden vanaf 11 april 2020 tot en met 3 juni 2020, waarin alle partijen conclusies hebben neergelegd, dankzij het KB nr. 2 van rechtswege in beraad genomen op basis van de overgelegde conclusies en stukken. Dit betekent dat de partijen geen mondelinge toelichting kunnen geven over hun zaak. Uiteraard voorziet het KB nr. 2 wel in uitzonderingen.

Het nieuwe KB vervangt de datum 3 juni 2020 door de datum 17 juni 2020.

De verlengde termijnen van rechtspleging - bijvoorbeeld de conclusietermijnen - of om een rechtsmiddel aan te wenden, werden niet uitdrukkelijk verlengd door het KB van 28 april 2020. Aangezien de bewoordingen van de verschillende KB’s hieromtrent enigszins voor verwarring kunnen zorgen, heeft de Orde van Vlaamse Balies verduidelijking gevraagd aan het kabinet van de minister van Justitie.

Wordt wellicht vervolgd.

Schuermans advocaten wenst U een goede gezondheid toe en helpt U graag verder met al uw vragen.