Verlenging anterioriteitstermijn consumentenkoop

Bij de wet van 20 maart 2022 tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht werden 2 Europese richtlijnen van 20 mei 2019 omgezet.

Een van de wijzigingen die als gevolg daarvan in onze nationale wetgeving zal worden doorgevoerd, betreft de verlenging van de anterioriteitstermijn bij een consumentenkoop.

Tot nu toe is het zo dat indien het consumptiegoed niet in overeenstemming is met het contract dat de consument zich gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het goed kan beroepen op het wettelijk vermoeden dat, tot bewijs van het tegendeel, dit gebrek reeds bestond bij de levering.

Die termijn van 6 maanden zal worden verlengd tot 2 jaar. De verkoper zal dus ten overstaan van de consument aansprakelijk zijn voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van een consumptiegoed en dat zich manifesteert binnen de 2 jaar vanaf de levering. Indien het een goed betreft met digitale elementen en de koopovereenkomst voorziet in continue levering van de digitale inhoud of dienst gedurende een periode van meer dan 2 jaar, dan wordt de anterioriteitstermijn verlengd tot die periode. De verkoper kan wel nog steeds bewijzen dat het gebrek nog niet aanwezig was bij de levering.

Ook in de overige artikelen met betrekking tot de consumentenkoop worden nog moderniseringen doorgevoerd. Voor overeenkomsten voor de verkoop en levering van digitale inhoud en diensten wordt nog een specifieke nieuwe titel VIbis ingevoerd in het oud Burgerlijk Wetboek.

De wet treedt in werking op 1 juni 2022.

Schuermans advocaten staat ter beschikking voor uw vragen.