Vergrijzingsreserve bij hospitalisatieverzekeringen

Hospitalisatiekosten kunnen verzekerd worden door een hospitalisatieverzekering bij toepassing van art. 201 e.v. Wet 4 april 2014 op de ziekteverzekeringsovereenkomsten.

Een hospitalisatierisico stijgt met de leeftijd van de verzekerde. Daarom bestaan verschillende methodes om de premie te bepalen.

Sommige polissen bezigen de techniek van de genivelleerde premies, i.e. de premie wordt vastgesteld op basis van het gemiddeld risico van de verzekerde in functie van zijn levensverwachting op het tijdstip waarop de polis wordt afgesloten.

Andere polissen gebruiken de techniek van de risicopremie, i.e. de premie stijgt jaarlijks in functie van de leeftijd van de verzekerde.

Nog andere polissen maken gebruik van de techniek van opeenvolgende leeftijdscategorie├źn waarin de verzekerde verkeert. Binnen de leeftijdscategorie blijft de premie stabiel en zij stijgt telkens als de verzekerde in een andere leeftijdscategorie belandt.

De wet legt aan de hospitalisatiekostenverzekeraar de verplichting op om een vergrijzingsreserve aan te leggen inzonderheid wanneer de premies genivelleerd zijn.

Een verbruikersorganisatie was van oordeel dat het voordeel van de opgebouwde vergrijzingsreserve toekomt aan de verzekerde en dat de verzekeraar hierop adequaat de aandacht van de verzekerde moet vestigen.

De verbruikersorganisatie stapte naar de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel en stelde een stakingsvordering in wegens een beweerde schending van de Wet op de verzekeringen en op de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht.

In eerste aanleg werd de vordering van de verbruikersorganisatie ongegrond verklaard (vonnis van 14/3/2018).

Ook het Hof van Beroep te Brussel heeft in een arrest van 7 november 2019 het hoger beroep van de verbruikersorganisatie ongegrond verklaard.

De analyse van de eerste rechter en van de rechters in hoger beroep is uitstekend onderbouwd en kan beschouwd worden als een primeur in deze materie.

Ons kantoor behartigde de belangen van de hospitalisatiekostenverzekeraar.

Wilt U meer vernemen, kunt u contact opnemen met Schuermans advocaten.