Uitstel mogelijk van alle vergaderingen van aandeelhouders en bestuursorganen tijdens Corona-crisis

Bij Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie van 9 april 2020 werden de regels versoepeld voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders tijdens de Corona-crisis.

Daarbij wordt in de mogelijkheid voorzien om deze met gesloten deuren te houden, dan wel uit te stellen. Deze maatregelen beperken zich geenszins tot de jaarvergadering. Artikel 9 verklaart ze immers ook toepasselijk op alle andere vergaderingen van aandeelhouders (uitgezonderd deze bijeen te roepen wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is, door of op verzoek van de commissaris of op verzoek van aandeelhouders overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; zie artikel 7 ยง 3), alsook op elke vergadering van het bestuursorgaan.

Deze mogelijkheid bestaat (voorlopig; zie artikel 1 KB 28 april 2020) voor vergaderingen van aandeelhouders en bestuursorganen tot 30 juni 2020.

Voor al uw verdere vragen hierover en de concrete toepassing van deze mogelijkheid kan U terecht bij Schuermans advocaten.