Twee van onze advocaten behalen het getuigschrift "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken"

Vanaf 1 februari 2016 mogen, afgezien van de advocaten bij het Hof van Cassatie, enkel nog advocaten die het getuigschrift "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken" hebben behaald een cassatieprocedure in strafzaken voeren.

Zowel Mr. Jan Surmont als Mr. Sophie Torfs hebben dit getuigschrift behaald.

Schuermans advocaten kan U derhalve (blijven) bijstaan inzake procedures voor het Hof van Cassatie in strafzaken.