Terugbetaling aan studenten van de kosten van elektriciteit en water voor de maanden mei en april 2020

Ingevolge de Corona-crisis hebben een groot aantal studenten geen gebruik kunnen maken van hun studentenkamer in de maanden april en mei 2020. Dit brengt uiteraard met zich mee dat er in hoofde van de verhuurder in principe geen kosten gemaakt dienden te worden voor water en elektriciteit. Anderzijds dienden vele studenten overeenkomstig hun huurovereenkomst wel een maandelijks voorschot of forfaitair bedrag voor deze kosten te betalen.

Gelet op het voorgaande heeft de Vlaamse Regering op 19 juni 2020 een Besluit uitgevaardigd dat stelt dat de kosten voor het gebruik van energie en water voor de maanden april en mei 2020 in bepaalde gevallen door studenten niet betaald dienen te worden. De betaalde bedragen kunnen alsdan worden teruggevraagd van de verhuurder.

Een belangrijke voorwaarde om zulke vergoeding te verkrijgen, is dat de student zijn studentenkamer voor 1 april 2020 verlaten moet hebben en niet teruggekeerd mag zijn voor 1 juni 2020.

Indien een maandelijks voorschot of forfait voor deze kosten betaald wordt, dient dit bedrag te worden terugbetaald.

Vaak betaalt de student evenwel een totaalbedrag waarin de verbruikskosten reeds zijn inbegrepen. Alsdan worden de verbruikskosten vastgelegd op 10% van de huurprijs meer de afzonderlijk aangerekende kosten. Hetzelfde geldt indien deze kosten niet in de huurprijs inbegrepen zijn, maar de overeenkomst evenmin een opdeling bevat tussen die kosten.

Verder wordt bepaald dat indien de verhuurder en de student reeds voordien een vermindering van de huurprijs of kosten zijn overeengekomen dewelke lager is dan hetgeen wettelijk voorzien is, bijkomend verzocht kan worden het verschil terug te betalen. Indien een hogere vergoeding werd overeengekomen, bestaat geen mogelijkheid voor de verhuurder om het te veel betaalde bedrag terug te vragen.

Sedert 29 juni 2020 kunnen de studenten om de terugbetaling van voormelde kosten verzoeken middels het verzenden van een e-mailbericht aan hun verhuurder.

Een aanvraag kan worden verzonden tot op de dag waarop het huurcontract afloopt. Indien de overeenkomst thans reeds beëindigd zou zijn, kan zulke aanvraag worden verzonden tot 29 augustus 2020.

De verhuurder is vervolgens gehouden om de verbruikskosten terug te betalen binnen de 14 dagen na het verzoek tot terugbetaling.

Schuermans advocaten helpt U uiteraard graag verder indien U hierover verdere vragen zou hebben.