Schuermans advocaten publiceert in het tweetalige tijdschrift RDC - TBH

In nummer 2017/6 van het tweetalige tijdschrift ‘Revue de Droit Commercial belge – Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht’ onderzoekt Mr. Ben De Groof de Europese solvabiliteit II-richtlijn die in werking is getreden op 1 januari 2016, maar pas naar Belgisch recht werd omgezet bij wet van 13 maart 2016.

Kern van deze nieuwe reglementering betreft de herziening van de organisatie van het bedrijfseconomisch en financieel toezicht, waaronder de vervanging van het zgn. solvabiliteit I-regime door het solvabiliteit II-regime.

Solvabiliteit II handelt in essentie over een afstemming tussen kapitaalvereisten en totaal risico van verzekeringsondernemingen.

Solvabiliteit II heeft daarbij tot doel verzekerden te beschermen tegen gebeurlijke solvabiliteitsproblemen bij verzekeringsondernemingen.

Op welke wijze het toezicht op de verzekeringsondernemingen precies werd versterkt – inzonderheid voor wat betreft winstuitkering en winstdeling door verzekeringsondernemingen – en wat de impact daarvan kan zijn, kunt U nalezen in het artikel ‘Over winstuitkering, winstdeling en het prudentieel toezicht daarop in verzekeringsondernemingen’van Mr. Ben De Groof in RDC – TBH 2017/6 (juni 2017).

Deze bijdrage kan bij Schuermans advocaten op verzoek worden bekomen.