Schuermans advocaten publiceert andermaal in het tijdschrift Food, Science & Law

In het nummer 2018/3 van het tijdschrift Food, Science & Law hebben Mr. Jan Surmont en Mr. Koen Van den Wyngaert een bijdrage gepubliceerd met als titel "Tweevoudige kwaliteit van levensmiddelen aangepakt via richtsnoeren".

Op 26 september 2017 keurde de Commissie richtsnoeren goed ter ondersteuning van de nationale autoriteiten opdat beter gebruik kan gemaakt worden van de bestaande EU-levensmiddelen- en consumentenwetgeving bij de vaststelling en aanpak van niet-gerechtvaardigde dubbele standaarden.  De bedoeling is aldus de praktijk tegen te gaan van de verkoop van levensmiddelen met een verschillende kwaliteit naargelang de lidstaat waarin zij worden verkocht, terwijl merk en verpakking gelijk zijn.

De auteurs helpen U graag verder indien U hierover of over andere topics rond Food Law vragen zou hebben.