Schuermans advocaten ontwerpt schematisch overzicht van de huidige Belgische omzettingsmaatregelen van IDD

Schuermans advocaten houdt nauwlettend de omzetting van de IDD in Belgisch recht in het oog. Om die reden hebben wij een studie gewijd aan de nationale bepalingen zoals die nu voorliggen.

Deze studie, genaamd “implementation of IDD into Belgian law-current status” is een schematisch overzicht van het huidig ontwerp van wet en vergelijkt de Belgische bepalingen met de bepalingen uit de IDD.

Per artikel gaat deze studie in op de volgende vragen:

  • Op wie is dit artikel van toepassing?
  • Wie of wat is uitgesloten van het toepassingsgebied?
  • Wat houdt het artikel in?
  • In welke vorm moet het artikel worden uitgevoerd?
  • Wanneer moet een verzekeraar of tussenpersoon voldoen aan het artikel?

De inhoudstafel is als volgt opgesteld:

I.       In general 1

II.     Does Belgium deviate from IDD?. 3

III.    Article-by-article discussion of amendments to Insurance Act of 4 April 2014. 4

A.   Registration requirements. 7

B.    Professional and organisational requirements. 8

a.  (Re)insurance intermediaries. 8

b.  (Re)insurance companies. 9

C.    European passport. 10

D.   Information requirements and conduct of business. 11

a.  General information. 12

b.  Conflicts of interest and transparency. 13

c.  Advice and standards for sale when no advice is provided. 15

d.  Conditions information provision. 17

e.  Cross-selling. 18

f.   Inducements. 19

g.  Product oversight and governance. 20

h.  Reporting to customers. 21

i.   Customer files. 21

j.   Storage of data. 22

E.    Additional requirements relating to insurance-based investment products. 22

 

Indien U interesse heeft in deze studie, kan U deze gratis opvragen bij Mr. Luc SCHUERMANS of bij Mr. Merel VAN DONGEN. Schuermans advocaten werkt deze studie bij van zodra een volgende stap in het wetgevend proces is afgerond.