Schuermans advocaten in het bestuur van vakgroepen Balie Provincie Antwerpen

Binnen de Balie Provincie Antwerpen werden vakgroepen opgericht.  Dit zijn door de raad van de Orde erkende groepen van advocaten die hun interesse in een bepaalde rechtsmaterie hebben meegedeeld.

Het bestuur is de verbinding tussen de advocaten, de beleidsorganen van de Orde van Advocaten en de magistratuur en staat in voor de onderlinge informatiedoorstroming.

Drie van onze advocaten werden opgenomen in het bestuur van een vakgroep:

-Mr. Luc Schuermans voor wat betreft de vakgroep Verzekeringsrecht;

-Mr. Jan Surmont voor wat betreft de vakgroep Administratief recht;

-Mr. Brechtje Scheers voor wat betreft de vakgroep Verbintenissenrecht.