Schade ingevolge laattijdige betaling door de verzekeraar. Rechtsvergelijkende beschouwingen bij de Engelse Enterprise Act 2016

Een van de grootste discussiepunten bij de afhandeling van schadegevallen is de (beweerdelijke) laattijdige betaling door de verzekeraar van de verzekeringsprestatie. Deze discussie vindt niet alleen in België plaats. Recent werd de Insurance Act 2015 van het Verenigd Koninkrijk gewijzigd, waardoor aan elke verzekeringsovereenkomst een impliciete verplichting voor de verzekeraar wordt toegevoegd om elke verschuldigde betaling binnen een redelijke termijn uit te voeren. Ook in België heeft de wetgever ingegrepen om de tijdige afhandeling van schadegevallen in specifieke verzekeringstakken aan te moedigen.

Tijdschrift TBH 2019-9, p. 1041/1054