Opdeciemen in strafzaken verhoogd

Een nieuw jaar is dikwijls het startschot voor nieuwe regelgeving.

Met een Programmawet van 25 december 2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016, worden de opdeciemen in strafzaken verhoogd.

De techniek van opdeciemen heeft als doel de bedragen van geldboetes actueel te houden. Vanaf 1 januari 2017 zullen geldboetes worden verhoogd met de factor 8.

Voor de periode tussen 1 januari 2012 en 31 december 2016 was deze factor 6.

Feiten gepleegd vóór 1 januari 2017 en die nog niet berecht zijn, blijven onderworpen aan de oude factor 6.

Voor feiten van daarna levert de nieuwe regelgeving aldus een aanzienlijke verhoging op.