Ondertekening Unidroit Beginselen 2016

Op 15 juli 2020 werden de Unidroit Beginselen 2016 voor de redactie, de interpretatie en de geschillenregeling van internationale overeenkomsten virtueel ondertekend.

Mr. Luc Schuermans is de Belgische afgevaardigde in het Directiecomité van Unidroit.