Omzendbrief betonstop deels vernietigd

In ons nieuwsbericht van 2017 bespraken wij de diverse juridische bezwaren tegen de Omzendbrief RO 2017/01.

De Raad van State bevestigt in het arrest van 10 juni 2020 (nr. 247.759) dat die Omzendbrief op het vlak van de extra verplichtingen om ‘nieuwe ontwikkelingen voor bijkomende woon- of werkfuncties in de onbebouwde gebieden’ te kunnen vergunnen, een verordenend karakter heeft aangezien hiervoor rechtstreeks afdwingbare voorschriften worden opgelegd.

In het bijzonder gaat het dan over de vereiste van het opmaken van ‘een grondig onderbouwde behoefte- en voorzieningenstudie’ en de verplichte organisatie van een ‘projectvergadering’, terwijl artikel 8 van het Omgevingsvergunningsdecreet deze vergadering als facultatief voorziet.

Vermits de betreffende Omzendbrief niet ter advies aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State werd voorgelegd, werd het relevante punt 4.1 “Behoefte- en voorzieningenstudies” vernietigd.

Aldus werd nog maar eens duidelijk dat de toelichting in een omzendbrief dat die slechts interpretatief is en een beleidskader vormt, allesbehalve heiligmakend is.

Voor meer informatie kan u steeds Schuermans advocaten contacteren.