Omgevingsvergunning startklaar

Er was de laatste weken heel wat commotie omtrent de datum van inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Er werd gespeculeerd dat de inwerkingtreding zou worden uitgesteld.

Op 20 januari 2017 liet Minister Joke Schauvliege echter weten dat de omgevingsvergunning van start gaat op 23 februari 2017.

Steden, gemeenten of provincies die de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, kunnen weliswaar bij de minister een tijdelijke en beperkte uitzondering bekomen om pas op 1 juni 2017 van start te gaan met de nieuwe procedure.

Er valt te verwachten dat de nieuwe regelgeving een toevloed aan juridische vragen en praktische problemen zal doen rijzen.

Schuermans advocaten is alvast klaar om u adequate bijstand te verlenen.