Nieuwe steunmaatregelen voor horeca, die vanaf 19 oktober 2020 verplicht moet sluiten

Vanaf 19 oktober 2020 moet de horeca verplicht sluiten en dit als maatregel om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.  Dit is een zware klap voor vele ondernemers.  De Vlaamse en Federale regeringen hebben beslist om tegemoet te komen aan het verlies voor de horeca en voorzien in volgende ondersteunende maatregelen.

A. Vlaamse overheid: via VLAIO

  1. Horeca-zaken kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 10% van hun omzet in de vergelijkbare periode vorig jaar.  Zij moeten hiervoor (in tegenstelling tot andere ondernemingen) geen omzetverlies van minstens 60% aantonen.
  2. Reeds bestaande Vlaamse ondersteuningsmaatregelen zoals bv. de regeling rond de handelshuurovereenkomst blijven ook van kracht.

B. Federale overheid: via uw sociaal verzekeringskantoor en de RSVZ

  1. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt voor de sluitingsperiode verdubbeld.
  2. RSZ-bijdragen worden tijdelijk kwijt gescholden.
  3. De overige bestaande federale maatregelen zoals bv. de mogelijkheid om beroep te doen op tijdelijke werkloosheid van medewerkers blijven ook van kracht.

Schuermans advocaten staat paraat om zelfstandigen en ondernemers bij te staan in deze moeilijke periode en wenst hen veel steun en doorzettingsvermogen.