Nieuwe publicatie Mr. Luc Schuermans en Mr. Caroline Van Schoubroeck

Mr. Luc Schuermans en Mr. Caroline Van Schoubroeck hebben een update gepubliceerd van hun eerdere bijdragen over de ABR-verzekering.

Deze jongste versie in de Franse taal “L’assurance Tous Risques Chantier”  verschijnt nu in het Tijdschrift voor Verzekeringen/Bulletin des Assurances 2022/2 – n° 420, 291-324.

Na een algemeen overzicht van de bouwverzekeringen, wordt in deze bijdrage dieper ingegaan op de eigenheid en karakteristieken van de ABR – verzekering. De draagwijdte en de omvang van de waarborgen wordt toegelicht, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de wettelijke voorwaarden in de wet betreffende de verzekeringen en de niet bindende Standaardvoorwaarden 2012. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de waarborg zaakverzekering in Afdeling 1 van de polis en anderzijds de facultatief te onderschrijven aansprakelijkheidswaarborg in Afdeling 2 van de polis tot dekking van extra-contractuele aansprakelijkheid en bovenmatige burenhinder zoals thans geregeld in artikelen 3.101 en 3.102 BW.

Inhoudstafel

Introduction 292
I. Définition et historique 293
II. La police TRC par rapport aux autres assurances 294
III. Cadre normatif 296
                A. L’assurance TRC n’est pas une assurance légalement obligatoire 296
                B. Le régime légal des conditions du contrat 296
                C. Conditions standard et conditions « courtiers » 297
                D. Droit applicable au contrat d’assurance TRC 298
IV. Caractéristiques de l’assurance TRC 299
                A. L’assurance TRC est une assurance all risk 299
                B. L’assurance TRC est une assurance de projet 299
                C. L’assurance TRC est une police combinée 300
                D. Le contrat TRC est un contrat à parties multiples 300
                E. La police TRC peut être une police collective 301
V. L’assurance TRC, une assurance de choses 302
                A. Condition sine qua non : un événement incertain 302
                B. L’étendue de la couverture 302
                C. La limitation de la garantie dans le temps 308
                D. Limitation de la garantie dans l’espace 310
                E. Limitation de la garantie selon le montant 310
VI. L’assurance TRC, une assurance de responsabilité 311
                A. Nature de la garantie 311
                B. Qu’entend-on par « tiers » ? 312
                C. La limitation dans le temps, dans l’espace et selon lemontant 313
VII. Exclusions et déchéances de garantie 314
                A. En général 314
                B. Exclusions propres aux sections 1 et 2 314
                C. Les « exclusions » dans la section 1 Assurance de choses 316
                D. Les « exclusions » dans la section 2 assurance responsabilité 316
VIII. Subrogation et recours 317
                A. Le droit de subrogation sous la section 1 et la section 2 de l’assurance TRC 317
                B. Recours de l’assureur RC dans la section 2 de l’assurance TRC 319
IX. Frais de sauvetage 319
                A. L’indemnisation des frais exposés en vue de limiter les dommages 319
                B. L’indemnisation des frais exposés en vue de prévenir les dommages 319
X. Pluralité de contrats d’assurances 320
XI. Détermination de l’indemnité et règlement du sinistre 321
XII. Arbitrage 322

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij Schuermans advocaten.