Nieuw drempelbedrag voor “check in at work”

Ingevolge de artikelen 31bis t/m 31septies Wet van 4 augustus 1996, gewijzigd bij Wet van 8 december 2013, zoals in werking getreden op 1 april 2014 dienen alle personen aanwezig op bepaalde werkplaatsen te worden geregistreerd.

De aanwezigheidsregistratie dient in volgende gevallen te gebeuren:

- Alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren op een werkplaats waarvan de totale kost gelijk is aan of hoger is dan 500.000,00 EUR (sinds 1 maart 2016) en hoger dan 800.000,00 EUR voor werven voor 1 maart 2016; en
- Alle personen die activiteiten uitvoeren in verband met vleesbereidingen of vleesproducten en het slachten of uitsnijden van hoefdieren, gevogelte en konijnen in inrichtingen onderworpen aan erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties van het FAVV.