Mr. Sjoukje Daems werd benoemd als gerechtelijk stagiair

 

Mr. Sjoukje Daems (medewerker sedert 2007) heeft met gunstig resultaat (een tweede plaats in de rangschikking) het vergelijkend toegangsexamen voor de gerechtelijke stage afgelegd. Zij zal vanaf oktober 2016 haar stage aanvatten op het Parket van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen.  Schuermans advocaten wenst haar alle succes in haar nieuwe loopbaan en dankt haar voor de mooie samenwerking.