Mr. Merel van Dongen publiceert opnieuw in de Insurance Disputes Law Reviews

De Law Reviews zijn uitstekende boeken voor juristen en niet-juristen in maar liefst 69 rechtstakken. Elk boek bevat verscheidene bijdragen waarin een specifiek onderwerp wordt uitgewerkt voor verschillende landen.

In november 2019 verscheen de tweede editie van de Insurance Disputes Law Review. Het boek bevat bijdragen omtrent verzekeringsgeschillen in Oostenrijk, België, Brazilië, Denemarken, Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland, India, Ierland, Italië, Korea, Portugal, Spanje, Zweden, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten van Amerika.

Mr. Merel van Dongen nam het Belgische hoofdstuk voor haar rekening.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat zijn de bronnen van het verzekeringsrecht?
  • Welke risico’s zijn verzekerbaar?
  • Waar wordt een verzekeringsgeschil aanhangig gemaakt?
  • Recente rechtspraak over verval van dekking, bewijslast bij verhaalsrecht en over verjaringstermijnen bij rechtstreekse vorderingen tegen een verzekeraar.
  • Wat zijn de toekomstige trends in de verzekeringssector?

U vindt deze bijdrage hier, alwaar U het boek tevens kan bestellen.