Mr. Merel van Dongen publiceert noot over de verificatieplicht van de verzekeraar bij risicoverzwaring

Op 17 december 2021 lichtten wij U reeds in over het arrest van het Hof van Cassatie van 21 oktober 2021: de verzekeraar is geen detective.

Mr. Merel van Dongen heeft hier verder onderzoek naar gedaan. In februari en maart 2022 werden er twee bijdragen gepubliceerd over dit cassatiearrest:

  • in het Tijdschrift voor verzekeringen verscheen: M. van Dongen, “Moet uw verzekeraar ook koeterwaals begrijpen? Geen verificatieplicht voor de verzekeraar bij risicoverzwaring”, noot onder Cass. 21 oktober 2021, T.Verz. 2022, afl. 1, 54-63;
  • in het Verzekeringsnieuws verscheen: M. van Dongen, “De verzekeraar moet geen verduidelijking vragen bij vage mededeling van verzekeringnemer van risicoverzwaring”, noot onder Cass. 21 oktober 2021, Verzekeringsnieuws 2022, afl. 2, 1-11. Deze bijdrage verscheen ook in het Frans: “L'assureur n'a pas à demander de précisions en cas de déclaration vague du preneur d'assurance concernant l'aggravation du risque".

Indien U vragen heeft over de mededelingsplicht van de verzekeringnemer en de verificatieplicht/onderzoeksplicht van een verzekeraar, helpt Schuermans advocaten U graag verder.