Mr. Merel van Dongen publiceert in het Tijdschrift voor Verzekeringen omtrent bijkomende regels inzake verzekeringsdistributie

De Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) heeft in België geleid tot wijzigingen aan de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor een aantal aspecten aan de Koning de bevoegdheid werd gegeven om deze verder uit te werken. Het KB van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen bevat derhalve een aantal nieuwe bepalingen relevant voor de verzekeringsdistributie.

Mr. Merel van Dongen heeft zich verdiept in dit KB en bespreekt in deze publicatie achtereenvolgens de inschrijving als (her)(neven)verzekeringstussenpersoon, het aantal aan te duiden verantwoordelijken voor de distributie (VVD’ers), de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tussenpersonen, de vereiste beroepskennis en vakbekwaamheid (waaronder de theoretische kennis, praktische ervaring en bijscholing), de definitie van “professionele klant” en de belangrijkste overgangsmaatregelen.

U vindt de bijdrage terug in het Tijdschrift voor Verzekeringen (T.Verz.) 2020, afl. 2, p. 111-119.

Indien U vragen heeft over verzekeringsdistributie helpt Schuermans advocaten U graag verder.