Mr. Merel van Dongen publiceert in het Thematisch Dossier 2019 van het Tijdschrift voor Verzekeringen

De nieuwe Richtlijn Verzekeringsdistributie of IDD bracht een aantal nieuwigheden voor het Belgische recht.

Eén van de grootste veranderingen bevindt zich in artikel 25 IDD, zijnde het toezicht op producten en governancevereisten.

Zo dienen ontwikkelaars van verzekeringsproducten een goedkeuringsprocedure voorhanden te hebben, te hanteren en te evalueren voor elk product dat zij op de markt brengen. Distributeurs dienen op hun beurt regelingen voor productdistributie op te stellen om de distributie van producten aan klanten voor te bereiden.

Deze verplichtingen zijn zeer verregaand en niet altijd even begrijpelijk voor de bestemmeling.

Om die reden heeft Mr. Merel van Dongen uiteengezet wat artikel 25 IDD inhoudt en hoe dit artikel is omgezet in artikel 288 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (W.Verz.). Deze bijdrage met de titel “Toezicht op producten en governancevereisten – een noodzakelijk kwaad of Europese overdaad?” werd gepubliceerd in het Thematisch Dossier 2019 van het Tijdschrift voor Verzekeringen.

Het Thematisch Dossier 2019 bevat een uitgebreide analyse van de Richtlijn Verzekeringsdistributie en de omzetting ervan in het Belgische recht.

Indien U vragen heeft over de toepassing van artikel 288 W.Verz., helpt Schuermans advocaten U graag verder.