Mr. Merel van Dongen publiceert in het Artikelsgewijze commentaar verzekeringen

Overeenkomstig artikel 56 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (W.Verz.)  zijn de bepalingen van Deel 4 (“De landverzekeringsovereenkomst”) van die wet van dwingend recht, tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om er van af te wijken door bijzondere bedingen.

Dit houdt in dat de partijen in een verzekeringsovereenkomst in principe niet van de wettelijke bepalingen kunnen afwijken. Uiteraard bestaan hierop een aantal uitzonderingen.

In september 2020 verscheen het nieuwe Artikelsgewijze commentaar verzekeringen, waar Mr. Merel van Dongen uitgebreid ingaat op het principe van dwingend recht, de implicaties ervan en de uitzonderingen.

Verwijzing: M. VAN DONGEN, "Art. 56 Wet Verzekeringen 4 april 2014", in X. Verzekeringsrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer, losbl., 1-29.

Indien U vragen heeft over dwingend recht in de verzekeringssector helpt Schuermans advocaten U graag verder.