Mr. Luc SCHUERMANS in Rome voor werkzaamheden Directiecomité UNIDROIT

Als vertegenwoordiger van de Belgische regering in het Directiecomité heeft Mr. Luc Schuermans deelgenomen aan de werkzaamheden van de 102de sessie van UNIDROIT te Rome op 10 t/m 12 mei 2023.

Het Directiecomité heeft volgende ontwerpen van eenvormige wetten goedgekeurd:

  • Model Law on Warehouse Receipts
  • Model Law on Factoring
  • Principles on Digital Assets and Private Law.

Deze ontwerpen zullen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering in december 2023.

De teksten van deze ontwerpen zijn beschikbaar op de site van UNIDROIT.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Schuermans advocaten.