Mr. Luc Schuermans geeft een lezing aan de Universiteit Antwerpen op 10 oktober 2017

Mr. Luc Schuermans doceert op 10 oktober 2017 een gastcollege aan de studenten van het Postgraduaat Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht van de Universiteit van Antwerpen over de verzekeringstechnische aspecten van contaminatie en recall en bespreekt alsdan geactualiseerde wetgeving en rechtspraak.

Schuermans advocaten is steeds beschikbaar voor uw vragen.