Mr. Luc Schuermans en Mr. Brechtje Scheers publiceren in Liber Amicorum Aloïs Van den Bossche

In hun bijdrage “Huwen, schenken en erven in het verzekeringsrecht” schetsen Mr. Luc Schuermans en Mr. Brechtje Scheers enkele evoluties in het familiaal vermogensrecht en het verzekeringsrecht van de laatste decennia.

Daarbij wordt aandacht besteed aan markante rechtspraak over de levensverzekering in het erfrecht (zowel met betrekking tot de aanwijzing van de begunstigde als met betrekking tot de principes van inbreng en inkorting) en in het huwelijksvermogensrecht.

De recente wijzigingen met betrekking tot individuele levensverzekeringen naar aanleiding van de hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht komen eveneens aan bod.   

Voor meer informatie kan U ons steeds contacteren.

Het Liber Amicorum Aloïs Van den Bossche verschijnt eerstdaags bij die Keure.