Mr. Lotte Willemsens en Mr. Merel van Dongen werden opgenomen op het tableau van de balie Provincie Antwerpen

Het verheugt Schuermans advocaten om aan te kondigen dat Mr. Lotte Willemsens en Mr. Merel van Dongen zijn opgenomen op het tableau van de Orde van Advocaten bij de balie Provincie Antwerpen.

Wij wensen hen een succesvolle voortzetting van hun carrière toe.