Mr. Koen Van den Wyngaert publiceert over het Vlaams Onteigeningsbesluit van 27 oktober 2017

In jaargang 2018 (nr. 1) van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht van uitgever Die Keure schreef Mr. Koen Van den Wyngaert een bijdrage over het Besluit van De Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Van de hand van dezelfde auteur verscheen eerder in datzelfde tijdschrift (jaargang 2017, nr. 2) een bijdrage over het Vlaams Onteigeningsdecreet zelf.

Beide teksten kunnen op verzoek worden bekomen.

Schuermans advocaten helpt elke kandidaat-onteigende of kandidaat-onteigenaar graag verder bij eventuele vragen rond de implementatie van de nieuwe regelgeving.