Mr. Jolien SMETS schrijft een bijdrage in het Tijdschrift voor vroedvrouwen in verband met prenatale geslachtsselectie

Om op deze vraag te antwoorden, dienen de verschillende rechten van de betrokken partijen (waaronder niet alleen ouders en kind, maar ook toekomstige generaties) in acht te worden genomen. Een aantal onduidelijkheden bemoeilijkt bovendien het debat. Zo rijst de vraag naar de status van het ongeboren leven, naar de draagwijdte van de menselijke waardigheid en bestaan er onzekerheden omtrent de impact van geslachtsselectie op de rechten van de betrokken partijen. Daarnaast dient men ook oog te hebben voor de mogelijkheid dat het toestaan van geslachtsselectie aanleiding kan geven tot nieuwe aansprakelijkheidsgronden (bv. een wrongful sex-vordering).

Tot slot stelt zich de vraag hoe nieuwe regelgeving er zou kunnen uitzien indien geslachtsselectie zou worden toegestaan (nationaal, supranationaal, soft law, hard law,…).

Een breed debat en bijkomende medische en ethische inzichten zijn nodig om met kennis van zaken de weg vooruit te bepalen.

Schuermans advocaten helpt u graag verder indien u meer informatie wenst.