Mr. Brechtje Scheers werd benoemd als rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen

Mr. Brechtje Scheers werd bij koninklijk besluit van 29 maart 2022 benoemd als rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen. Zij zal binnenkort haar eed als magistraat afleggen.

Schuermans advocaten wenst Mr. Scheers alle succes in haar nieuwe loopbaan en dankt haar voor de jarenlange mooie samenwerking.