Mr. Ben De Groof publiceert in de Juristenkrant

In nummer 382 van de Juristenkrant (jaargang 2019) bespreekt Mr. Ben DE GROOF onder de rubriek “analyse” de naderende deadline voor registratie in het zgn. UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register.

Tegen 31 maart 2019 moeten ondernemingen bepaalde gegevens over hun uiteindelijk begunstigden inderdaad laten opnemen in het daartoe voorziene register.

Desbetreffende verwijzen wij graag naar onze bijdrage op deze website van 30 oktober 2018.

Op welke wijze deze gegevens kenbaar moeten worden gemaakt en hoe zulks zich verhoudt met de privacy van deze gegevens, kunt U nalezen in het artikel “UBO-register: de deadline nadert” van Mr. Ben De Groof in de Juristenkrant nummer 382 van 30 januari 2019.

Deze bijdrage kan bij Schuermans advocaten op verzoek worden bekomen.