Mr. Alek Dom publiceert in het Tijdschrift voor Notarissen

Mr. Alek Dom bespreekt in het artikel de belangrijkste wijzigingen die de wetgever recent heeft aangebracht aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering voor de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap, de vzw en de ivzw.

Er wordt een overzicht gegeven van de actuele regeling om een algemene vergadering op afstand te organiseren:

  • de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel;
  • de schriftelijke algemene vergadering;
  • stemming voorafgaandelijk aan elektronische vergadering langs elektronische weg.

Verwijzing: A. DOM, “Wijziging WVV – De algemene vergadering op afstand, ook na COVID-19?”, T. Not. 2021, 473 – 478.

Indien U hierover verdere vragen heeft, helpt Schuermans advocaten U graag verder.