Loonlastenverlaging voor “ontwrichte zones” versoepeld

Sinds eind april 2015 is de fiscale gunstregeling voor ontwrichte zones van kracht.  De wet van maart 2015 ter stimulering van groei en tewerkstelling, voerde een korting in de bedrijfsvoorheffing in voor nieuwe tewerkstelling in de ontwrichte zones Kempen en Limburg. De werkgevers krijgen een voordeel van 25% korting op de doorstorting van hun bedrijfsvoorheffing voor nieuwe personeelsleden, en dit voor 2 jaar, op voorwaarde dat deze bijkomende tewerkstelling minstens 3 jaar (KMO) of 5 jaar (grote ondernemingen) blijft duren.

De regeling werd voor een eerste keer geëvalueerd en ondertussen door de Programmawet van eind december 2015 versoepeld. In de oorspronkelijke wet was onder meer voorzien dat de extra loonlastenverlaging maar kan worden toegekend wanneer deze is gekoppeld aan een gewestelijke investeringssteun.Er is gebleken dat deze voorwaarde een belemmering vormde voor het veelvuldig aanvragen van de steunmaatregel. Bij de wijziging door de programmawet eind december 2015 is de loonlastenverlaging losgekoppeld van een mogelijke investeringssteun.Er kan dus nu bij de aanwerving van nieuwe medewerkers in de afgebakende steunzones in de Kempen en Limburg een extra lastenverlaging worden gevraagd zelfs in het geval de uitbreiding van de onderneming of nieuwe investering geen Vlaamse investeringssteun ontvangt.

De programmawet december 2015 heeft bovendien ook een uitbreiding van de loonlastverlaging naar interim-tewerkstelling ingevoerd. De nieuwe gecreëerde tewerkstelling ingevolge een nieuwe investering of bedrijfsuitbreiding hoeft niet meer enkel uit “volwaardige tewerkstelling” te bestaan.

De voorwaarde om gevestigd te zijn op een industriezone blijft wel van kracht. Volgend jaar zal de regel opnieuw worden geëvalueerd.