Leuvense rechtsfaculteitsbibliotheek stelt digitaal juridische boeken en tijdschriften gratis beschikbaar

Thans kunnen belangrijke werken van prominente auteurs zoals De Page, Dekkers, Fredericq, Kluyskens, maar ook Delva, Derine, Ronse, Van Gerven en nog veel meer auteurs gratis geconsulteerd worden via www.rechtsreeks.be.

Schuermans advocaten dankt de KU Leuven voor dit mooie initiatief.