Het (wankel) krediet door een gelieerde schuldeiser

Het faillissement van een schuldenaar vereist diens staking van betaling en wankel krediet. Ter betwisting van deze tweede voorwaarde had de schuldenaar verwezen naar een substantiële schuld aan een gelieerde schuldeiser.

Bij vonnis van 20 september 2016 (A/16/02534) oordeelde de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, dat "het feit dat een gelieerde schuldeiser een vordering zou hebben en deze, om reden eigen aan deze schuldeiser, niet opvordert" niet aantoont dat het krediet van de schuldenaar niet wankel zou zijn.

In die omstandigheden werd dan ook terecht het faillissement van deze schuldenaar uitgesproken.