Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

De wet van 23 maart 2019 houdende de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het WVV voert een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht door.

Vanaf 1 mei 2019 treedt het nieuwe WVV in werking, weliswaar met een aantal overgangsbepalingen.

Zo zal het WVV vanaf 1 mei 2019 volledig van toepassing zijn op nieuwe vennootschappen en verenigingen, alsook op bestaande vennootschappen en verenigingen die vanaf 1 mei 2019 worden omgezet in andere vennootschappen en verenigingen.

Bestaande vennootschappen en verenigingen kunnen er ook voor opteren (zgn. “opt-in”) via een statutenwijziging het nieuwe WVV vanaf 1 mei 2019 van toepassing te maken.

Mochten bestaande vennootschappen en verenigingen hiervoor niet opteren, gelden vanaf 1 januari 2020 alleszins ook voor hen de dwingende bepalingen (zoals de winstuitkeringsregels in de Besloten Vennootschap) met onmiddellijke  werking.

Voor andere bepalingen kunnen bestaande vennootschappen en verenigingen wachten tot de volgende statutenwijziging om zich aan te passen aan het WVV, met dien verstande dat zij uiterlijk op 1 januari 2024 het WVV alleszins integraal moeten naleven.

Voor verenigingen dient daarbij inzonderheid wel te worden opgemerkt dat zolang zij hun voorwerp (d.i. hun maatschappelijk doel) niet wijzigen, zij nog 10 jaar (d.i. tot 1 januari 2029) onderworpen blijven aan het (oude) verbod op het uitoefenen van ‘handelsactiviteiten’ (d.i. art. 1 V&S-Wet).

U kunt Schuermans advocaten vrijblijvend contacteren om de opportuniteiten die het nieuwe WVV biedt verder gedetailleerd te bekijken.