Erkenning Leaders league

Schuermans advocaten heeft de eer om vernoemd te worden als ‘highly recommended’ door Leaders league in de categorie "Insurance Law".

Meer informatie vindt u hier.

Mr. Luc Schuermans en Mr. Tom Hens kregen daarbij een bijzondere vermelding.

Wij zijn vereerd met deze erkenning en wensen langs deze weg ook onze cliënten te bedanken voor het vertrouwen in ons team en voor de goede samenwerking.