Een activiteit of pakketreis wordt geannuleerd ingevolge het coronavirus: wie draait op voor de kosten?

Bij besluit van 13 maart 2020 van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (BS 13 maart 2020), dat nogmaals werd bevestigd op 18 maart 2020 (BS 18 maart 2020), werden alle private- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden.

Bij annulering van zulke activiteiten stelt zich uiteraard de vraag wie daarvoor de kosten dient te dragen en of personen die een toegangsticket gekocht hebben om de terugbetaling daarvan kunnen vragen.

Indien bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden, dient de organisator van het evenement een tegoedbon te bezorgen aan al diegenen die een toegangsticket kochten. Er dient geen tegoedbon te worden verschaft aan personen die gebruik konden maken van een gratis toegangsticket.

Zulke tegoedbon dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient de activiteit binnen het jaar na het uitreiken van de tegoedbon te worden georganiseerd op dezelfde plaats of op een plaats die daarvan in de buurt gelegen is. De tegoedbon "vertegenwoordigt" de volledige waarde van het bedrag betaald voor het initiële toegangsticket. Vanzelfsprekend is het niet toegelaten kosten aan te rekenen voor de aflevering van zulke tegoedbonnen.

Tot slot dient op de tegoedbon uitdrukkelijk te worden vermeld dat deze werd afgeleverd ingevolge de coronacrisis.

Voor de houder van het ticket bestaat eveneens de mogelijkheid te verzoeken om de terugbetaling daarvan. Deze mogelijkheid staat evenwel enkel open voor personen die kunnen bewijzen niet aanwezig te kunnen zijn op de nieuwe doorgangsdatum van het evenement. Het ticket dient alsdan door de organisatie uiterlijk op 19 juni 2020 terugbetaald te zijn.

Eveneens voor de annulering van pakketreizen (cq georganiseerde reizen) werd een gelijkaardige regeling uitgewerkt. Middels besluit van de minister van Economie van 19 maart 2020 (BS 20 maart 2020), werd de verplichte terugbetaling van pakketreizen door reisorganisaties opgeschort gedurende drie maanden.

Indien bijgevolg een pakketreis geannuleerd wordt (door de reisorganisator of de reiziger) n.a.v. het coronavirus, hebben reisorganisatoren vanaf 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020 de mogelijkheid tegoedbonnen aan de reizigers uit te reiken t.w.v. het betaalde bedrag in plaats van hen dat bedrag volledig te moeten terugbetalen.

De minister tracht op deze wijze enerzijds de belangen van de reizigers te vrijwaren doch anderzijds eveneens de grote (financiële) impact van zulke annuleringen op de reissector te beperken.

De tegoedbonnen, dewelke de volledige waarde van het reeds door de reiziger betaalde bedrag vertegenwoordigen, worden kosteloos afgeleverd en zijn minstens één jaar geldig. Net zoals bij tegoedbonnen voor andere activiteiten en evenementen, dienen ook deze bonnen te vermelden dat zij werden uitgereikt ingevolge de coronacrisis.

Reizigers kunnen een tegoedbon die voldoet aan voormelde voorwaarden niet weigeren en derhalve niet de terugbetaling van het reeds door hen betaalde bedrag eisen van hun reisorganisatie.

Uiteraard helpt Schuermans advocaten U graag verder met al uw vragen dienaangaande.