De wederverhuringsvergoeding is geen verworvenheid

Bij vonnis van 13 september 2016 (12A602) kende het Vredegerecht van het kanton Turnhout geen wederverhuringsvergoeding toe aan de eigenaar uit hoofde van een (ook lastens zelfde eigenaar) ontbonden handelshuurovereenkomst na geoordeeld te hebben dat de mogelijkheid ontbrak om tot wederverhuring over te gaan.

Besloten werd dat het pand in casu ingevolge diens bouwvallige staat niet verhuurbaar was en zodoende niet ter beschikking was op de huurmarkt.