De lijdensweg van de Codextrein: een analyse na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 oktober 2019

In het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (jaargang 2019, nr. 4, 380-384) bespreekt Mr. Koen Van den Wyngaert het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 oktober 2019 (nr. 145/2019) en de gevolgen ervan voor de praktijk.

In dit arrest vernietigde het Hof onder meer de decretale versoepeling wat betreft de interpretatie van de landschappelijk waardevolle gebieden.

Te verwachten valt dat de discussie over de bebouwbaarheid van dergelijke gebieden zal herleven, met dien verstande dat de vergunningverlenende overheden met enige positieve bereidwilligheid voldoende juridische kapstokken behouden om zo nodig paal en perk te stellen aan de nogal stringente rechtspraak van sommige bestuursrechters.

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds Schuermans advocaten contacteren.