De huurovereenkomst met Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering heeft op 18 maart 2022 een besluit en decreet goedgekeurd die de mogelijkheid bieden aan publieke rechtspersonen, semipublieke rechtspersonen en private rechtspersonen om een woning of kamer te verhuren aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.  

De oorlog in Oekraïne, begonnen op 24 februari 2022, veroorzaakt in Europa een grote stroom aan oorlogsvluchtelingen. De vluchtelingen uit Oekraïne krijgen het bijzonder statuut van “tijdelijk ontheemde” zodat zij geen verzoek moeten indienen voor internationale bescherming. Ingevolge het voorgaande is er nood aan tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.  

De nood aan huisvesting kan onder meer verholpen worden door burgers die een woning of een kamer verhuren. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een wettelijk kader dat afwijkt van het woninghuurdecreet. Concreet wijkt het wettelijk kader voornamelijk af van de bepalingen rond de duur, opzegtermijnen en de huurprijs.

Met betrekking tot de duur van de huurovereenkomst voorzien het nieuw besluit en decreet de mogelijkheid tot sluiten van een huurovereenkomst van minstens drie maanden en deze loopt automatisch verder met periodes van drie maanden, tenzij de verhuurder of huurder minstens  twee maanden voor het einde van een periode van drie maanden de huurovereenkomst opzegt.

Ondanks de korte duur van de huurovereenkomst is het dus mogelijk voor de verhuurder en de huurder om de huurovereenkomst op te zeggen. Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, is hij gebonden aan een opzegtermijn van zeven dagen. De Oekraïense vluchtelingen daarentegen kunnen als huurder opzeggen zonder gebonden te zijn aan een opzegtermijn. De aanvang van de opzegtermijn dan wel de beëindiging van de huurovereenkomst zonder opzegtermijn neemt een aanvang op de derde werkdag na de datum waarop de opzegging is gedaan. In geen van de gevallen is een opzegvergoeding verschuldigd. 

Verder voorziet de Vlaamse regering dat de bedongen huurprijs een redelijke huurprijs moet zijn. Om te kunnen bepalen wat een redelijke huurprijs is, heeft de Vlaamse regering bedragen vastgelegd die voor private personen als richtlijn kunnen fungeren. Bij wijze van voorbeeld zal de redelijke huurprijs inclusief kosten voor het verhuren van een woning aan een alleenstaande persoon 438 EUR bedragen. Voor het verhuren van een kamer inclusief kosten aan een alleenstaande persoon zou de redelijke huurprijs 219 EUR bedragen.

Schuermans advocaten staat ter beschikking voor uw vragen.