De aanleg en uitvoering van warmtenetten, uitgelegd door Schuermans advocaten en Kelvin Solutions

In het eerste nummer van 2022 van TOO (pagina’s 17 t.e.m. 27) kan U een toegankelijke bijdrage lezen over één van de innovatieve technieken die onze klimaattransitie gestalte zal moeten geven, met name de warmtenetten.

Mr. Koen Van den Wyngaert en dhr. Hartwin Leen nemen een aantal onderwerpen die daarbij relevant kunnen zijn onder de loep. Thema’s zoals de locatiekeuze voor inplanting van een warmtenet, de financiële kant, vergunningen en zakelijke rechten etc. passeren de revue.

Veel leesplezier.

Aarzel niet Schuermans advocaten te contacteren voor eventuele vragen, tevens in het licht van de relatie van warmtenetten met het overheidsopdrachtenrecht en PPS.