Bijkomende coronasubsidie voor omzetdaling in augustus en september 2020

De coronacrisis heeft veel financiƫle moeilijkheden met zich meegebracht en het einde is (voorlopig) nog niet in zicht. Om die reden heeft de Vlaamse overheid tal van premies in het leven geroepen om de getroffen ondernemingen financieel te helpen.

Men denke aan de coronahinderpremie (wegens verplichte sluiting), de coronacompensatiepremie (omzetdaling van 60% in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019) en de coronaondersteuningspremie (omzetdaling van 60% in mei 2020 of tijdens de eerste maand van heropening na verplichte sluiting). De coronahinderpremie en de coronacompensatiepremie kunnen niet meer worden aangevraagd.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 (BS 17 augustus 2020) voegt hier nog een coronasubsidie aan toe vanwege de verstrengde federale coronamaatregelen vanaf 29 juli 2020. Ondernemers die in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020 geconfronteerd worden met een omzetdaling van 60% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, kunnen een coronasubsidie ontvangen van 7,5% van de omzet van augustus en september 2019. De subsidie bedraagt echter maximaal 15.000 EUR.

De ondernemingen die in aanmerking komen voor deze coronasubsidie zijn de ondernemingen die ook in aanmerking kwamen voor de coronahinderpremie of de coronacompensatiepremie.

Enkel ondernemingen met een actieve bedrijfsvoering in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020 kunnen de subsidie aanvragen, tenzij de onderneming nog steeds verplicht is gesloten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen of is gesloten ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting. Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis verplicht gesloten zijn, kunnen derhalve deze subsidie niet aanvragen. Zij ontvangen echter nog steeds de coronahinderpremie van 160 EUR per dag.

Artikel 6 van het besluit beschrijft de ondernemingen die geen recht hebben op de subsidie, zoals ondernemingen in faillissement en ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren.

Ondernemingen die vanaf 29 juli 2020 verplicht werden om te sluiten ingevolge de coronamaatregelen, kunnen een voorschot van maximaal 2.000 EUR vragen vanaf 18 augustus tot 30 september 2020.

Indien een onderneming gebruik wenst te maken van de coronasubsidie, dient zij de aanvraag in te dienen tussen 1 oktober en 15 november 2020.